Ja i Milica, Manastir Svetog Petra Cetinjskog

Ja i Milica, Manastir Svetog Petra Cetinjskog