Trenutak za porodičnu fotografiju,crnina, bez Miša...

Trenutak za porodičnu fotografiju,crnina, bez Miša...