Ruža, bivša supruga i majka mojih sinova...

Ruža, bivša supruga i majka mojih sinova...