Moja kritika

Slikar večnih trenutaka

Macanović Momčilo

O pragrehu i amanetnom zaveštanju

Снежане Ћосић Запис уз роман „Станица Балкан“, објављен 2017 год.

Ogledalo pjesničkog bića

Budo Cetinjski OBALE CETINjSKOG NEBA; izdavači: Štampar Makarije iz Beograda i Obodsko slovo iz Podgorice

Putevima poetskog senzibiliteta

Miloš Šćepanović Kritički osvrt na najnoviju knjigu pesama

Lični demoni i metafore prkosa

Rodoljub Ćorić „Priručnik samoće“, Štampar Makarije, Beograd 2016 god

Molitvenik za usnule duše

Prikaz za Čurovićevu trilogiju…

LIČNI DEMONI I METAFORE PRKOSA

Rodoljub Ćorić Priručnik samoće“, Štampar Makarije, Beograd 2016 god

Put koji jede svoje putokaze

O SAVU MARTINOVIĆU, aforističaru i misliocu, sa osvrtom na njegovu najnoviju knjigu „ Dijalog sa sobom „ .

Simićevi pacijenti i Simićeva vremena

O aforističaru Slobodanu Simiću ...

Preporuka

Uredno složeni jauci

Uredno složeni jauci

Alma, 2010.
Nagrada Radoje Domanović za najbolju knjigu satire 2011 [detaljnije]