Boba Matić, slikarka, supruga m Kovača... i Leza

Boba Matić, slikarka, supruga m Kovača... i Leza