Sa prijateljima, nakon uručenja nagrade...

Sa prijateljima, nakon uručenja nagrade...