Trenutak za fotografisanje, nakon uručenja nagrade V Mišniću...u UKS juna 2016

Trenutak za fotografisanje, nakon uručenja nagrade V Mišniću...u UKS juna 2016