Neki tekstovi

Prevod aforizama na ruski jezik

Za Rusku Antologiju

Prevod na bugarski tri anegdote

Čičik Sofija oktobar 2014.

Testament beskućnika

O svakodnevici (kritički tekstovi )