Moja kritika

Prebirajući po neuhvatljivom

Srba Ignjatovic „Prolazna Kuća„ pripovetke, Izdavač: Beoštampa, Beograd, 2011.

Stiški igrokazi - Narativi moćne sadržajnosti

Milisav Milenković “PRSTEN ZA EVU,“ roman, izdavač “Prosveta“ 2018, Beograd...

“TAKO SAM TE VOLEO“

Jovanka Nikolić (zbornik objavljenih i novih priča) I.P.''Adresa'', Novi Sad, 2017. god.

O ljubavima kojih više nema ili o Berićevim igrama privida

Miladin Berić ATLANTIDA, Besjeda, Banja Luka 2017.

Svete i svetle upitnosti Milisava Milenkovića

Milisav Milenković „Šekspir - san i krv“, pesme, Prosveta, Beograd, 2016. god.

Tragovima zlih hodočašća

Vuk Drašković O novijoj prozi Vuka Draškovića, i romanu: „Via Romana,“ izdavač Novosti, 2013 god.

Priručnik samoće

Rodoljub Ćorić LIČNI DEMONI I METAFORE PRKOSA, Štampar Makarije, Beograd 2016 god

Tamo daleko

Vuk Drašković Veselin Mišnić SA ONU STRANU UMA (Vuk Drašković, Tamo daleko, Beograd: Laguna, 2013)

Gola istina

Aleksandar Čotrić knjiga aforizama „ Aurora“ Vranje, 2009. (Kitički osvrt na knjigu)

Preporuka

Uredno složeni jauci

Uredno složeni jauci

Alma, 2010.
Nagrada Radoje Domanović za najbolju knjigu satire 2011 [detaljnije]