Odlomak iz kritike: Dragomir Brajković

... Mišnić jedino robuje zakonitostima vlastite metrike. Ima takođe, i nečeg prevratničkog, bundžijskog i inadžijskog u pesmama Veselina Mišnića. No, ni ono nije istaknuto transparentno, već na diskretan način čak i onda kad se peva bekstvo od svega, pa i od samoga sebe. Znak opšte opasnosti obeležava ove stihove i onda kad su personalizovani i kad su lično označeni i obojeni. Veselin Mišnić je pesnik istinske predanosti i pune odanosti poeziji. Ona je njegov udes i njegova sudbina. On nam ima šta reći, i to što ima reći on ume reći jednostavno, sugestivno, razumljivo i odvažno...

Dragomir Brajković

Preporuka

Svetionik uma - Misli

Svetionik uma - Misli

2014.
Mnoga od mojih promišljanja su se našla u ovoj knjizi. Naravno, izdvojena iz konteksta nekih kompleksnijih i opširnijih priča... [detaljnije]

DNK Hana

DNK Hana

Plato, 2013.
Ova najnovija knjiga pripovedka Veselina Mišnića, za razliku od svih prethonih ima tri naslova: “DNK HANA”, “SUŠENJE VETRA” i “ ŠKOLA ZA VEZIVANJE PERTLI”, takođe sve priče i pripovetke u ovoj knjizi imaju tri naziva. [detaljnije]

vidi sve