Roman o Cetinju

Obodsko Slovo i Štampar Makarije, 2010 god.

Roman o Cetinju

“Roman  o Cetinju” je za sada poslednja, donekle drugačije koncipirana i  jekavizirana verzija kultnog  Mišnićevog roamana  naslovne  formulacije “Romani u prahu” . U “Romanu o Cetinju” su uklonjeni 54 romana u prahu i naknadno je dopisano nekoliko poglavlja u  trećem delu knjige”Pobrkotine”. Kako autor smatra da je pogrešio što je  uklonio  naslove poglavlja iz prvog dela knjige i naročito kratke esejističke i misaone delove, naslovljene  takođe kao “romani u prahu”, kojih u  prethodnim izdanjima ima  ukupno 54,  pisac smatra da je narušio prvobitnu koncepciju knjige, jer se nošen željom da čitaocima  iz Crne Gore a naročito iz Cetinja olakša čitanje ove knjige, praveći ove ustupke i kompromise, nije  radio u korist same knjige, pa je  odlučio da u  narednom izdanju  uz unešene izmene vrati ova poglavlja, kako bi knjizi bilo vraćeno ono što joj je pisac  nepromišljeno oduzeo. 

Takođe pisac planira da to sledeće izdanje objavi u tri knjige, jer se  doista radi o trilogiji, tri su romana u pitanju, koje povezuju niti iste priče, mada je svaki od tri romana celina za sebe. Ovde u prilogu se može pročitati  i pogledati  i ova  ijekavizirana verzija Romana o Cetinju.  Takođe su priloženi izbačeni tekstovi, kao celina, i kao moguća predavanja  Aleksandra Levskog  u “Romanima u prahu” ili  u “Romanu o Cetinju,” profesora Banja Šaranovića.

Preuzmite roman u PDF formatu

Preporuka

Svetionik uma - Misli

Svetionik uma - Misli

2014.
Mnoga od mojih promišljanja su se našla u ovoj knjizi. Naravno, izdvojena iz konteksta nekih kompleksnijih i opširnijih priča... [detaljnije]

DNK Hana

DNK Hana

Plato, 2013.
Ova najnovija knjiga pripovedka Veselina Mišnića, za razliku od svih prethonih ima tri naslova: “DNK HANA”, “SUŠENJE VETRA” i “ ŠKOLA ZA VEZIVANJE PERTLI”, takođe sve priče i pripovetke u ovoj knjizi imaju tri naziva. [detaljnije]

vidi sve