Prikaz: Izlog knjige, Pečat

Ova mahom ljubavna poezija nastajala u periodu od 15 godina delo je eksperimenta i tragalaštva autora kome kritičari roman pripisuju kao preokupaciju, a pesmu kao starozavetnu obavezu. Zanatska prefinjenost, lirika kao polazna osnova bez koje se o ljubavi ne može pevati, krase i ovu Mišnićevu pesničku knjigu, u kojoj autor ne želi da po svaku cenu naiđe na dopadanje, već ostavlja utisak da mu je mnogo važnije da se čitalac emotivno prepozna u njoj. Kako je to svojevremeno primetio Miroslav Mika Antić „ovo bez sumnje nije poezija samo sadašnjeg vremena već eho nekog govora koji se na zubima i jeziku naslućuje kao artikulacija što se tek priprema u jedno sutra koje dolazi. Ovaj literarni pasoš Veselina Mišnića ima vizu za mnoga vremena, mnoge prostore i mnoga kretanja.“

Preporuka

Svetionik uma - Misli

Svetionik uma - Misli

2014.
Mnoga od mojih promišljanja su se našla u ovoj knjizi. Naravno, izdvojena iz konteksta nekih kompleksnijih i opširnijih priča... [detaljnije]

DNK Hana

DNK Hana

Plato, 2013.
Ova najnovija knjiga pripovedka Veselina Mišnića, za razliku od svih prethonih ima tri naslova: “DNK HANA”, “SUŠENJE VETRA” i “ ŠKOLA ZA VEZIVANJE PERTLI”, takođe sve priče i pripovetke u ovoj knjizi imaju tri naziva. [detaljnije]

vidi sve