Prikaz - Savo Martinović

METAMORFOZA JEDNOG SRPSKOG VOLA Veselina Mišnića je Novela o volu koji priča...

Roman o volu koji govori...

Skup(ština) stilskih figura...

Antologija opštih mesta sa dodavanjem smisla u obliku poente...

Enciklopedija fraza, sintagmi, enigmi, filozofema, novih poslovica...

Rečnik apsurda koji je doveden do ivice mogućeg... Ovde „ništa nije moguće kao apsurd!“

Galimatijas apsurda koji nadilazi moguće, posebno u stvarnosti ukojoj su se zatekli čovek i vo...

Laka lektira koja juriša na bunkere partijske birokratije...

Dok lako čita knjigu, čitalac bi se mogao prevariti da pomisli da je lako i napisana... No, knjiga je razultat dubokog razmišljanja o ''biti il' ne biti'', kaže se, najrazvijenijeg biološkog bića... (Možda je baš ovde mesto da se kaže jedna sentenca : „Zla nema samo tamo gde ljudska nog anije kročila.“)

Knjigu mogu čitati i veliki i mali, naročito oni sa stečenim pravom na raspolaganje svojim glasom. Stoga je knjiga pogodna i prigodna u predizborno i postizborno vreme. Ne manje i u međuvremenu. Ako bi se i to merilo, pravda je donekle zadovoljena, jer su u ovoj knjizi bolje prošle žene nego muškarci.

Jedna žena je rekla: „Ja bih se udala za vola.“

A druga je potvrdila: „Ja sam se već udala za vola.“

Vo je od čoveka bolji, pametniji, staloženiji, pribraniji, pismeniji, umereniji, razumniji, razumljiviji, demokratičniji, pažljiviji, razboritiji, nepodmitljiviji, čovečniji... tako da će čitalac lako stati na stranu vola, a ne čoveka. Jer, od glavnog junaka, drugi glavni junak, kako ih je pisac tajnovito-karikaturalno oslikao, od vola čovek može samo da se uči vrlinama.

Ovde je vo čoveku učitelj, i kakav je strukturalni siže romana-novele, teško da bi učenik mogao nadmašiti učitelja, čak i u nastavku knjige.

Knjiga bi čitaoca mogla naterati da se zapita, poput jednog slavnog reportera: „Pa, ljudi moji, je li to moguće! Da se napiše ovakva knjiga, kao prvo i da se dešava ono što u njoj piše, kao drugo.

Maja 2016.
Savo Martinović

Preporuka

Svetionik uma - Misli

Svetionik uma - Misli

2014.
Mnoga od mojih promišljanja su se našla u ovoj knjizi. Naravno, izdvojena iz konteksta nekih kompleksnijih i opširnijih priča... [detaljnije]

DNK Hana

DNK Hana

Plato, 2013.
Ova najnovija knjiga pripovedka Veselina Mišnića, za razliku od svih prethonih ima tri naslova: “DNK HANA”, “SUŠENJE VETRA” i “ ŠKOLA ZA VEZIVANJE PERTLI”, takođe sve priče i pripovetke u ovoj knjizi imaju tri naziva. [detaljnije]

vidi sve